PREMIS MAESTRAT VIU

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 2020

  Termini de presentació entre l'1 i el 20 de març del 2020, ambdós inclosos

  Instruccions: aquest formulari consta de dues parts. La primera registra les vostres dades personals com a avaladors d’una candidatura. La segona recull totes les dades sobre la candidatura d’una persona o d’un col·lectiu que treballen per la llengua i la cultura en valencià vinculats amb la comarca del Maestrat. L’asterisc * indica l’obligatorietat de completar els camps així assenyalats perquè el formulari puga ser validat. Gràcies per la vostra dedicació.

  Consulta ací les bases dels premis.

  Dades de la persona que avala la candidatura

  Les vostres dades personals són indispensables per avalar la candidatura. Sempre que en les dades sobre la candidatura faltara informació, la Comissió dels Premis Maestrat Viu 2020 es posaria en contacte amb vosaltres a través de les dades facilitades en aquest formulari.


  Dades de la candidatura

  Les candidatura s’ha de presentar el més completa possible, amb dades objectives i verificables perquè la persona o el col·lectiu candidats puguen ser valorats adequadament.

  Categoria dels premis a la qual es vol optar *
  1.1. Premi Carles Salvador a la trajectòria personal1.2. Premi Pere Labèrnia a la trajectòria col·lectiva2.1. Premi Alfred Giner Sorolla a la iniciativa personal anual2.2. Premi Seidia a la iniciativa col·lectiva anual

  Detall de tota l’activitat duta a terme (datació i ordenació cronològica)

  Premis i reconeixements rebuts prèviament (datació i ordenació cronològica)

  Altres dades rellevants per a la consideració de la candidatura

  Fotografies

  Per considerar completada la candidatura, s’ha de remetre una fotografia actual de la persona o del col·lectiu proposat, juntament amb les imatges que es consideren adequades per a la proposta de la candidatura. Indiqueu UNA d’aquestes dues opcions per remetre-les:

  1. A través del correu electrònic de Maestrat Viu (premis@maestratviu.org)2. S’adjunta a continuació l’enllaç on poden visualitzar-se.