Logotips

Original i versions

Versió original

Versió blanc i negre

Versió invertida