Skip to main content

L’entitat en defensa de la llengua reclama una política lingüística “tangible” i “imminent” que s’amplie de l’àmbit educatiu a l’administratiu, judicial, financer, bancari, assistencial i sociosanitari per tal d’estabilitzar la “situació preocupant” que denuncia el Consell d’Europa

El 12 de maig es va donar a conèixer el text definitiu del “Manifest sobre plurilingüisme a l’educació valenciana i política lingüística” que la Junta de Maestrat Viu va aprovar en una reunió en línia celebrada el proppassat 14 d’abril de 2021. El document, que s’ha fet arribar a totes les escoles i instituts del Maestrat, ha rebut les primeres adhesions de centres educatius.

Manifest sobre plurilingüisme a l’educació valenciana

El text, que si bé admet els aspectes positius de la Llei 4/2018, de 21 de febrer de la Generalitat Valenciana per la qual es regula i promou el plurilingüisme al sistema educatiu valencià, critica la dependència d’una decisió judicial que imposa “que el castellà siga –en una proporció que va del 20 al 55%!– també la llengua vehicular d’algunes àrees no-lingüístiques, en detriment de l’ús vehicular del valencià”.

La declaració aposta pels criteris pedagògics i per una didàctica de llengües perquè els programes amb el valencià com a llengua vehicular de totes les àrees no lingüístiques “s’han demostrat idonis perquè l’alumnat assolisca una competència adient tant en valencià com en castellà”.

El manifest critica la desconeixença de l’entorn cultural i de la realitat sociolingüística que demostra la justícia en “imposar uns percentatges mínims de presència de les llengües oficials en els projectes lingüístics de centres” i demana a les escoles i als instituts del Maestrat augmentar l’ús vehicular del valencià “fins als màxims possibles en totes les etapes educatives, inclosos els batxillerats i els cicles formatius”.

El document de Maestrat Viu reprova a la Generalitat Valenciana que el decret de plurilingüisme continga “elements discriminatoris”, entre els quals destaca el manteniment de l’exempció del valencià en les zones de predomini lingüístic castellà, de manera que l’entitat maestratenca se situa públicament al costat d’El Tempir, que tanta pedagogia ha fet perquè l’exempció desaparega. A més, Maestrat Viu recrimina que el decret permeta “l’ajornament de l’ús vehicular del valencià” en algunes ciutats o àrees.

Sobre política lingüística

El text acaba reclamant a la Generalitat Valenciana “la protecció i la potenciació de l’ús i el prestigi social del valencià” en diversos àmbits, com ara l’administratiu, el judicial, el financer, el bancari, l’assistencial i el sociosanitari, que s’haurien d’afegir a l’educatiu, que és “un dels pocs àmbits, per no dir l’únic, on el valencià té una presència «normal»”.

A més, el document de Maestrat Viu demana a la Generalitat Valenciana que dote econòmicament la política lingüística que hauria de ser “coordinada entre conselleries”, d’aplicació “imminent i significativa” i sotmesa a “índex d’avaluació homologats per la comunitat científica” per tal d’establir-ne una anàlisi posterior a curt i a llarg termini.

Els punts de partida

El darrer informe del Consell d’Europa denuncia reiteradament la “situació preocupant” del valencià, que és a conseqüència de l’incompliment reiterat del tractat internacional ratificat el 2001 per part de l’Estat Espanyol, i reclama el sistema d’immersió lingüística, que es considera òptim a Catalunya i les Balears. En la mateixa direcció s’expressa l’informe del Comité de Ministres, que reclama d’“eliminar les limitacions a l’ensenyament en valencià/català” perquè es “limita per llei a un 60%, com màxim, l’ús del valencià com a llengua vehicular, un percentatge que sovint no es compleix segons les dades observades”.

Accés al manifest.

Impacte de la notícia:

Nosaltres La Veu  (aquest mitjà es va fer ressò de la versió del manifest que es va allotjar al web el 23 d’abril de 2021, de manera que l’anàlisi és incomplet perquè la versió definitiva i pública es comunica el dia 12 de maig de 2021).

Canal 56

editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?