Skip to main content

El proppassat 12 de gener de 2021 l’Assemblea General extraordinària, reunida en línia, va elegir per unanimitat la nova Junta directiva de Maestrat Viu perquè en l’Assemblea General ordinària del 12 de desembre dimitiren tres dels quatre membres amb càrrec de la Junta directiva i només es va poder conformar una Junta Gestora provisional.

Ara, els nou càrrecs de la nova Junta directiva es distribuiran de la manera següent: Pilar Marès ocuparà la presidència; Casto Sorlí, la Vicepresidència; Vicent Sanz, la Secretaria; Montserrat Vericat, la Tresoreria; i les Vocalies les ocuparan Josep Messeguer-Carbó, Joan Ortí, Sara Riera, Miquel Roda i Júlia Terol.

L’Assemblea General extraordinària, que tenia un sol punt en l’ordre del dia, l’elecció de la Junta directiva, es desenvolupà amb normalitat a partir de les 18 h, quan el president accidental, Josep Meseguer, donà la paraula a tots els assistents perquè mostraren la seua predisposició a formar-ne part. Els membres de la nova Junta s’oferiren a treballar amb el col·lectiu i la resta dels assistents primer els encoratjaren i després els agraïren que se’n feren càrrec i els oferiren tot el seu suport.

Pilar Marès acceptà la Presidència per dos anys i va agrair la confiança que es diposità en ella comptant amb el recolzament de la Junta per ajudar-la. La nova presidenta coneix i ha participat en la trajectòria de l’entitat des dels inicis.

Pròximament, Maestrat Viu oferirà a través del seu web una entrevista a Pilar Marès, feta quatre dies després del nomenament de l’assemblea, en la qual s’apunten les línies bàsiques de treball de la nova Junta directiva per als pròxims dos anys.

Pilar Marès
editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?