Maestrat Viu ha convocat l’assemblea anual per a dissabte 21 de desembre de 2019, a les 10 h. Totes les sòcies i les entitats associades estan convocades a l’assemblea ordinària que tindrà lloc a l’edifici del carrer de la Mola núm. 8, seu de la Fundació Carles Salvador, de Benassal.

En l’ordre del dia figuren sis punts, que tot seguit es detallen: 1) Memòria d’activitats realitzades durant el 2019; 2) Memòria econòmica; 3) Fites de futur; 4) Calendari de reunions per a l’any 2020; 5) Renovació de la Junta Directiva; i 6) Torn obert de paraules.

En acabar l’assemblea, els assistents aniran a dinar a un restaurant de Benassal. Cal reservar el dinar al correu electrònic contacte@maestratviu.org.

Per cert, si vols començar a treballar en alguna de les activitats de Maestrat Viu, l’assemblea general és un bon moment per afegir-te. I si encara no ho tens clar, pots començar per mirar el web de Maestrat Viu, en l’apartat Qui som i què volem?

 

 

editor

editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?