Skip to main content

Les associacions culturals del Maestrat, reunides a Xert el dia 10 de setembre de 2016, en el marc de la 1a Trobada d’Entitats Culturals del Maestrat, manifesten:

EL MAESTRAT

1) Que el Maestrat, comarca valenciana històrica i terra de cruïlla enclavada en la històrica diòcesi de Tortosa perviu actualment sense cap reconeixement legal i sense cap infraestructura administrativa comarcal que facilite el treball voluntari de les associacions culturals de cadascun del pobles del Maestrat.

2) Que el Maestrat, malgrat estar ubicat en una posició geoestratègica important a mig camí de les grans ciutats de València i de Barcelona, és un territori amb un dèficit d’infraestructures a tots els nivells que comporta una falta de vertebració interna i amb disfuncions a l’hora de coordinar les accions de cada localitat estratègicament i projectar-les com a comarca.

DE LA NECESSITAT D’UN MARC COMARCAL

3) Que cal reforçar l’àmbit comarcal com a marc natural de col·laboració i de difusió de les activitats culturals dels pobles del Maestrat per tal d’afavorir el desenvolupament del territori.

4) Que cal treballar de forma conjunta per donar a les activitats de les associacions locals repercussió comarcal i fomentar des de la societat civil la consciència de comarca i de pertinença al territori històric del Maestrat, que suposa l’assumpció de la pertinença a un col·lectiu cultural més ampli.

DE LA CREACIÓ D’UNA COORDINADORA D’ENTITATS CULTURALS DEL MAESTRAT

5) Que s’acorda constituir una Coordinadora d’Entitats Culturals del Maestrat que agruparà i coordinarà les associacions locals de tot l’àmbit territorial del Maestrat de manera immediata a través de les xarxes socials i amb una trobada que inicialment tindrà una periodicitat anual.

6) Que la Coordinadora d’Entitats Culturals del Maestrat acollirà les associacions i entitats que treballen per la cultura del Maestrat de manera proactiva i/o específica, i s’acolliran aquelles que no han participat de la Primera Trobada d’Entitats del Maestrat i que comparteixen objectius i finalitats .

7) Que la finalitat de la Coordinadora d’Entitats Culturals del Maestrat és estudiar, divulgar i defensar la cultura del Maestrat i al Maestrat en totes les seues formes i continguts, sense restriccions ni ideologies i amb especial rellevància pels productes culturals moderns, defensant tot allò que dóna identitat i uneix com a comarca, especialment la llengua, la història, la natura, l’art i l’etnologia.

DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

8) Que cal el compromís de les administracions públiques amb competències en el territori per crear i ampliar les existents, en el marc de la comarca, infraestructures culturals, circuits d’activitats, línies econòmiques d’ajuda i de suport institucional per al lliure desenvolupament de les activitats de cada associació i de la mateixa Coordinadora d’Entitats Culturals del Maestrat.

9) Que cal el compromís de les administracions públiques amb competències en el territori per defensar tot el que conforma el patrimoni cultural del Maestrat, tant la llengua, la història, la natura, l’art, l’etnologia o la cultura moderna i, en general, tot allò que és propi del territori del Maestrat, com un valor a estudiar, fomentar, mantenir, recolzar i divulgar com a producte de futur, que dóna identitat com a comarca i que cal preservar i potenciar modernament en cadascuna de les poblacions i en el Maestrat en general.

DE LES RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS I ALTRES XARXES D’ENTITATS

10) Que es facilitarà la relació amb altres entitats del Maestrat, de les comarques veïnes, dels territoris de cruïlla i d’altres àmbits amb plantejaments i objectius semblants, a fi d’establir relacions d’ajuda, d’intercanvi i de coneixement mutu, que permeta el desenvolupament del Maestrat i dels territoris afins.

Les entitats culturals del Maestrat presents en la Primera trobada d’entitats del Maestrat celebrada a Xert el dia 10 de setembre de 2016 han estat:

1) L’Assegador d’Albocàsser

2) Amics de Mainhardt d’Alcalà de Xivert

3) Les 4 denes d’Ares del Maestrat

4) La Rabera Eclèctica d’Ares del Maestrat

5) Fundació Carles Salvador

6) Associació Cultural Aigua Clara de Benassal

7) Grup de Recuperació de la Memòria Històrica (GRMH) de Benassal

8) Associació Cultural Alambor de Benicarló

9) Associació Cultural Pere de Thous de Benicarló

10) Centre de Cultura Pere de Balaguer de Càlig

11) Associació Cultural Canetana ‘lo suabe’ de Canet lo Roig

12) Associació pro-restauració ermita sant Sebastià de Cervera del Maestrat

13) Associació Janenca de Cultura de La Jana

14) Associació Cultural Serra de Biarach de la Serratella

15) Associació Cultural Tossal Gros de les Coves de Vinromà

16) Maestrat Viu. Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura

17) Centre d’Estudis del Maestrat

18) Grup d’Estudis “Rossell 750 Aniversari” de Rossell

19) Associació de Jordiencs Absents de Sant Jordi del Maestrat

20) Associació Cultural “La Tella” de Sant Mateu

21) Grup de Catalogació “Los Taulons” de Sant Rafel del Riu

22) Amics de la Valltorta-Gassulla de Tírig

23) Comissió del Patrimoni de Vilanova d’Alcolea

24) Associació Cultural Jaume I de Vinaròs

25) Associació Cultural Font de l’Albi de Xert

editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?