Ressenya Revista Traiguera del Centre Cultural Traiguerí, premi Pere Labèrnia 2016