Skip to main content

L’actede lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim dissabte 21 demaig a l’esplanadadel Reial Santuari de la Mare de Deu de la Font de la Salut deTraiguera

Larevista Traiguera,la Fira d’Oficis de Benassal i l’Aplec del Sénia han sigutguardonats amb els Premis Maestrat Viu 2016 en la secció decol·lectius i entitats, amb els quals es vol reconèixer l’esforçconstant i la dedicació del teixit associatiu de la comarca amb ladivulgació, promoció i prestigi de la llengua catalana i de lacultura en valencià, en diferents àmbits de la vida social icultural.

Elcol·lectiu de persones que forma la redacció, totalment altruista,de la revista Traiguera,coneguda popularment com ‘lo diariet’, rebrà el Premi PereLabèrnia a la trajectòria col·lectiva pels seus 40 anysininterromputs estudiant i difonent els valors patrimonials, socialsi culturals de Traiguera i del Maestrat. El jurat ha posat en valorque la revista, una de les deganes de la comarca, s’ha convertit enun referent per a la localitat i en un element dinamitzador de lacultura i de la llengua de la zona, gràcies a la participació decentenars de persones que han fet possible la supervivènciad’aquesta publicació que ha editat 460 números des de 1975, a mésd’organitzar diferents tipus d’activitats ja consolidades com el‘Safarejos Rock’,presentacions de llibres, conferències, xarrades o diversespassejades per les terres de cruïlla.

D’altrabanda, la Fira d’Oficis de Benassal i l’Aplec del Sénia hansigut reconegudes exaequoamb el Premi Seidia a la iniciativa col·lectiva anual. En el cas delprojecte benassalenc el jurat ha tingut en compte que és una ideaque ha nascut de la societat civil, i que ens trasllada al passatdurant un cap de setmana del el mes de juliol en el qualels veïns obren les portes de casa per a mostrar la vida d’antany.La primera edició va tindre lloc l’any 2014, i l’objectiu ésrecuperar els oficis antics abans que es perden i preservar lasaviesa popular per a les noves generacions.

Enel cas de l’Aplec del Sénia, el jurat ha reconegut la iniciativad’un grup de joves de les dos bandes del Sénia, de recuperaraquest encontre sociocultural que va deixar d’organitzar-se l’any2009 i que al 2015 ha celebrat la cinquena edició. L’Aplec és unajornada reivindicativa onhi tenen cabuda la cultura popular (cabuts i gegants, castellers,muixerangues, dolçainers, moros i cristians…), una firad’entitats, la llengua, activitats i jocs per a xiquets i xiquetes, documentals, xerrades, dinars populars i concerts, entre d’altresactivitats, amb l’objectiu de defensar la cultura i el territori.

L’AssociacióMaestrat Viu pretén que aquest projecte, a més de valorar lespersonalitats que són referents culturals, servisca per a incentivarla realització de nous treballs i iniciatives. En aquest sentit, elpresident de l’entitat, Joan Ortí, explica queels Premis “són una proposta en positiu per a cohesionar elMaestrat” amb l’objectiu “d’afavorir la defensa i la promociódel territori i la llengua”. A més, Ortí ha recordat que “elnostre col·lectiu manté un compromís ferm amb la comarca, i almateix temps que treballa per a denunciar les vulneracions dels dretslingüístics dels ciutadans, reivindica la implantacióadministrativa dels límits d’una comarca històrica, que té laferma voluntat d’organitzar-se i que ha sigut sempre una de les mésoblidades per part de les institucions”.

Elpresident de l’entitat recorda que un dels objectius “ésafavorir la vertebració del territori i la coordinació de les seuesentitats”i ha posat com a exemple de la tasca de Maestrat Viul’organització cada any de la Trobada Excursionista del Maestrat ode les Festes per la Llengua que promou Escola Valenciana.

Elrepresentant del col·lectiu també ha recordat que els PremisMaestrat Viu estan oberts a la societat i, per tant, els interessatsa assistir al acte de lliurament dels premis poden reservar plaça através del correuelectrònic maestratviu@gmail.com,des del 25 d’abril fins el dimecres 18 de maig o fins que s’esgotenles entrades.

Enguany,l’acte tindrà lloc a l’esplanada del Reial Santuari de la Marede Déu de la Font de la Salut de Traiguera el pròxim dia 21 de maigi serà conduït per la periodista Taray Cuartiella, que compartiràescenari amb el cantautor de Cocentaina Andreu Valor.

editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?