Skip to main content

Per la seua importància vos transcrivim la declaració institucional de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. No cal dir que, des de Maestrat Viu, subscrivim punt per punt la següent declaració i esperem i desitgem que l’Administració (local i autonòmica) en prenguen bona nota. El valencià és cosa de tots:

 

AVL. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat hui una declaració institucional, que remetrà a les Corts, al Consell, a les corporacions locals dela Comunitat Valenciana i a totes les formacions polítiques, per a encoratjar els nous representants polítics a crear en els seus respectius àmbits les condicions adequades per a garantir la igualtat dels drets lingüístics i la promoció del valencià, així com per a adoptar nous acords i compromisos per tal d’aprofundir en el procés de protecció i promoció de la llengua pròpia. Esta declaració es resumix entres punts.

El primer es concreta en “la protecció, des del punt de vista legislatiu, de l’ús prioritari del valencià en l’ensenyança, perquè els programes plurilingües tinguen el valencià com a llengua bàsica i prioritària, amb una decidida voluntat de compensació a favor de la presència del valencià com a llengua vehicular”.

El segon punt posa l’accent en “la priorització de l’ús del valencià en totes les activitats oficials de les institucions valencianes i, especialment, en les Corts, en el Consell i en l’Administració local, de manera que se’n faça un ús exemplar en els àmbits escrits i orals formals, per a prestigiar el valencià davant del conjunt de la societat”.

El punt tercer reclama “el reconeixement i la garantia de fer efectiu el dret del poble valencià a uns mitjans públics en valencià, amb informació objectiva i plural, i amb una programació de qualitat, per tal de complir el que s’establix en la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, i posar en funcionament el més prompte possible una
emissió de ràdio i una cadena de televisió”.

Finalment, en la declaració institucional, l’AVL s’oferix a les administracions públiques per a dinamitzar actuacions unitàries dirigides a potenciar l’estima pel valencià i a dignificar-lo amb la voluntat de fer de la nostra llengua el millor instrument de convivència.”

editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?