Maestrat Viu, com a entitat que promou la llengua i la cultura pròpies del Maestrat, es mostra radicalment en contra de les intencions de les empreses promotores de les prospeccions de petroli al Maestrat i als Ports, perquè entenem que la pràctica de la fractura hidràulica és una agressió en tota regla al territori i un atemptat a la mateixa vida de les persones, ja que està absolutament demostrat que contamina fonts i aqüífers.
A més, també volem fer patent la nostra més absoluta preocupació per les conseqüències en l’ús d’esta tècnica tan agressiva, tant pel que fa a la salut de les persones, com del nostre entorn.
Per això també instem la població a manifestar-se perquè des de totes les administracions s’aplique una moratòria d’este tipus d’extraccions al Maestrat i als Ports, i a tot arreu per extensió.
Perquè la fractura hidràulica (fracking) és incompatible amb la cultura del camp tan arrelada a les nostres terres.
editor

editor

Editor de Maestrat Viu

Vols fer-ne un comentari?