dilluns, 4 de desembre de 2017

La promoció del valencià al Maestrat


Coincidint amb el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, Maestrat Viu, col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura, dona a conèixer l'estudi "La promoció del valencià al Maestrat", que ha realitzat a partir de les dades de subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana als municipis de la comarca en els anys 2014, 2016 i 2017.

La sol·licitud de subvenció a la Generalitat Valenciana per a activitats de promoció social de la llengua i l’import concedit es prenen com a indicador de l’esforç que els municipis del Maestrat fan per la promoció social del valencià. L’estudi analitza per habitant i en funció del partit polític que governa cada municipi la despesa municipal que rep subvenció. D’aquesta manera, s’estableixen tendències i es fa prospectiva de com pot evolucionar en el futur la dedicació econòmica a la política lingüística dels municipis del Maestrat.

L’estudi aporta que la Generalitat Valenciana ha concedit als municipis del Maestrat en els anys analitzat entre un 3,01 i un 4,46% del total dels ajuts atorgats amb aquesta finalitat i desglossa per municipis aquestes quantitats. Vinaròs i Benicarló són els municipis més beneficiats en termes absoluts, ja que l’import de la subvenció rebuda s’allunya significativament del de la resta de municipis. Això no obstant, quan s’analitzen en funció dels habitants de cada municipi, s’observa que hi ha municipis que percentualment reben un import superior. La Jana, Benafigos, Culla, Rossell, Vilanova d’Alcolea i la Torre d’en Doménec s’han situat aquest 2017 en índexs superiors als 2€/habitant. Igualment, l’estudi ofereix dades de la promoció social del valencià en funció dels partits polítics governants en cada municipi en els anys presos en consideració.

El Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià va quedar instituït el 4 de desembre de 2015, en què associacions, sindicats i partits polítics van presentar a les Corts Valencianes un manifest contra la vulneració de drets lingüístics del poble valencià. Maestrat Viu inicia amb aquest estudi la seua tasca d’observatori de les polítiques lingüístiques al Maestrat.

Accediu a l'estudi prement en el següent enllaç: La promoció del valencià al Maestrat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada